top of page

Реєстраційні документи

Свідоцтво про реєстрацію

Статут "Крок вперед"

Довідка про неприбутковість

Звіти

Податковий звіт 2021

Податковий звіт 2020

Податковий звіт 2019

Податковий звіт 2018

Правила використання благодійних внесків БФ «Крок вперед»

 1. Благодійник добровільно жертвує (безоплатно передає) Фонду у власність грошові кошти, а Фонд приймає Пожертву та зобов’язується використати її в цілях благодійництва у сфері охорони здоров’я, соціального захисту, реабілітації та інтеграції у суспільство дітей та молоді з інвалідністю.​
  1.1 Фонд приймає наступні види грошових пожертв:

  • Безадресні пожертви використовуються на статутну діяльність фонду.

  • Цільові пожертви – на конкретний проект, у такому випадку у призначенні платежу вказується «благодійна допомога на ________ (назва проекту)».

 2. ​Передача пожертви
  2.1​​ Перерахування Пожертви здійснюється Благодійником в безготівковому порядку, через інтернет (система LiqPay, Приват 24 тощо) шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду
  ​​2.2. Право власності на Пожертву виникає у Фонду з моменту надходження її на рахунок Фонду.

 3. Нематеріальні пожертви
  3.1  Фонд приймає нематеріальні пожертви у вигляді товарів і послуг. Товари (підгузники, канцтовари, іграшки тощо) передаються бенефіціарам благодійно допомоги (дитячі будинки, сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю ітд.)

 4. Цільове використання
  4.1. Благодійник має право здійснювати контроль за використанням Пожертви
  4.2. Для реалізації контролю цільового використання Пожертви, передбаченого п.3.1, Благодійник має право вимагати, а Бенефіціар зобов’язується невідкладно при отриманні такої вимоги надати Благодійникові звіт про використання Пожертви, разом з усіма підтверджуючими документами (завіреними Фондом копіями таких документів), якщо необхідність надання таких документів міститиметься у вимозі Благодійника.
  4.3. Зміна цілей та порядку використання Пожертви можлива лише за згодою Благодійника.
  4.4 Фонд намагається ефективно використовувати кожну пожертвувану гривню, тому активно залучає волонтерів, які не отримають винагороди за свою роботу, проводить прозорі закупки, завжди намагається закупити товари/послуги за мінімальною ціною без втрати якості.

 5. Інші умови
  5.1. Фонд є недержавною неприбутковою благодійною організацією, яка створена і діє як благодійний фонд, відповідно до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

  На підтвердження свого статусу  Фонд надає Благодійникові копії відповідних документів (виписка з ЄДР та довідка про включення до реєстру неприбуткових організацій) до моменту перерахування Пожертви Благодійником на користь Фонду.

bottom of page